Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

 

1.    Przeżywamy Wielki Post. Zbliża się czas śmierci Chrystusa. Ostatnie rozmowy, ostatnie wyjaśnienia, ostatnie zachęty i ostrzeżenia. Chrystus mówi o uwielbieniu, ale wie, że dla Niego oznacza to śmierć. Nie mówi jednak o niej wprost, ale jest pełen lęku. Chrystus z tych ostatnich dni przed śmiercią jest nam niezwykle bliski. Żył jak my, cierpiał jak my i umierał jak my. Tylko dzieło, jakiego dokonał, przekracza naszą miarę.

2.    Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo palm.

3.    Jutro, w poniedziałek 26 marca, obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Została ona w tym roku przeniesiona na 26 marca (zwykle jest 25 marca) z racji dzisiejszej wielkopostnej niedzieli. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego celebrujemy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Włączmy się w to dzieło modlitwy i troski o życie. Msze Święte o godzinie 8.30 i 17.00.

4.    Zgodnie z dekretem O. Generała w Niedzielę Palmową podczas Mszy św. o godz. 13.00 zostanie wprowadzony w posługę nowy proboszcz O. Józef Stępień. Podczas tej Mszy będzie też pożegnanie O. Krzysztofa i Brata Adama.

5.    Kto nie skorzystał z Sakramentu pojednania i pokuty podczas Misji może to uczynić codziennie przed Mszą Św. albo w sobotę w Miłosławiu. Proszę nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę.

6.    Na krótkie, nadzwyczajne, spotkanie zapraszamy członków Rad Parafialnych na niedzielę, 25 marca na godzinę 17.30.

7.    Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy wspierają nasz klasztor i Sanktuarium poprzez swoje ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy za okazywane serce i pamiętamy w naszych modlitwach. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność staropolskim „Bóg zapłać”.

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Sakramentalny Związek Małżeński mają zamiar zawrzeć:

Smorawiński Arkadiusz, kawaler, zam. Biechowo, parafia tutejsza, oraz

Desecka Natalia, panna, zam. Biechowo, parafia tutejsza  Zapowiedź I

Wietrzyński Szymon, kawaler, zam. Grabowo, parafia Grabowo, oraz

Giętkowska Marta, panna, zam. Gorzyce, parafia tutejsza  Zapowiedź I

Osoby, które wiedzą o ewentualnych przeszkodach między osobami pragnącymi zawrzeć związek małżeński zobowiązane są w sumieniu do przedstawienia ich w kancelarii parafialnej.