Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia


1. Rozpoczynamy dziś Adwent, czas radosnego przygotowania na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy rozważać Jego przyjście w czasach ostatecznych i to zarówno w historii świata, jak i naszej osobistej. Włączmy się w to adwentowe czuwanie, zwłaszcza przez udział w roratach. Podejmijmy również postanowienia adwentowe, których wypełnienie zbliży nas do Chrystusa.

     Warto postarać się o adwentowy wystrój mieszkań i domów, który codziennie będzie przypominał o czuwaniu. Istnieje piękny, rzadko już praktykowany zwyczaj zawieszania na drzwiach wieńców oznaczających gotowość na przyjęcie przychodzącego Pana. W mieszkaniach postawmy wieniec adwentowy z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele Adwentu.

      Zachęcamy do uczestnictwa w tradycyjnych Roratach. Roraty w naszym kościele podczas wieczornej Mszy Świętej o godz. 17.00. Na Roraty zapraszamy wszystkich, choć o szczególną obecność prosimy dzieci i młodzież. Stało się dobrym zwyczajem, że dzieci poprzez swoje uczestnictwo i niesienie światła w lampionach pomagają nam starszym w tym radosnym oczekiwaniu. Dzieci podczas rorat będą otrzymywały specjalne obrazki, które będą lepić na plansze, którą dostaną. Roraty dla dzieci codziennie od poniedziałku do piątku. Prosimy by dzieci oprócz lampionów przynosiły i dobre uczynki, a potem jedno odniesie sobie figurkę Maryi do domu.

2. W przyszłą niedzielę spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii po Mszy św. o godz. 8.30.

W sobotę 14.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania.

W niedzielę po Mszy św. o 8.30 katecheza dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

3. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni tygodnia. Spowiedź w piątek od godz. 16.30 a w Gorzycach o 17.30 a po niej Msza święta. W piątek, tradycyjnie odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną od godz. 10.00.

4.W tym roku, opłatki na stół wigilijny, będą do nabycia w zakrystii. Także w zakrystii do nabycia są świece Caritas.

5.Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy wspierają nasz klasztor i Sanktuarium poprzez swoje ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy za okazywane serce i pamiętamy w naszych modlitwach. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność staropolskim „Bóg zapłać”.