Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

 

1.    Chrystus krótko i zdecydowanie rozprawił się ze złym duchem: „Milcz i wyjdź z niego!” – rozkazał. I duch nieczysty opuścił dręczonego człowieka. Wniosek „na jutro” nasuwa się sam: Trzeba zdecydowanie walczyć ze złem, grzechem i swoją słabością, wtedy łatwiej usłyszymy głos Boży i otrzymamy potrzebną nam pomoc. Nie zapominajmy o tym!

2.    W czwartek 2 lutego będziemy obchodzić święto Ofiarowania Pańskiego. Tego dnia przyjdźmy do świątyni ze świecami. Zostaną pobłogosławione i przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, będą nam przypominały o Jezusie – Światłości Narodów. Msze św. o 8.30 i 17.00, w Gorzycach o 17.00.

3.    Podczas Mszy św. o godz. 17.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają świece i odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

4.    Święto Ofiarowania Pańskiego jest Dniem Życia Konsekrowanego, a więc osób, które obrały drogę życia zakonnego – szczególnego naśladowania Jezusa przez czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. Ogarnijmy ich tego dnia naszą modlitwą i życzliwością.

 

5.    W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 16.30. Spowiedź chorych od godz. 10.00. Spowiedź w Gorzycach o 17.00 a potem Msza św.

6.    W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów, a o 14.30 nauka dla kandydatów do bierzmowania.

7.    W tym tygodniu będziemy rozbierać szopkę. Chętnych, prosimy o pomoc, codziennie od godz. 9.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·       we wtorek, 31 stycznia – święty Jan Bosko, założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży;

·       w piątek, 3 lutego – święty Błażej, żyjący w IV wieku biskup Sebasty w Armenii i męczennik, patron wstawiający się za cierpiącymi na choroby gardła.

8.    Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy wspierają nasz klasztor i Sanktuarium poprzez swoje ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy za okazywane serce i pamiętamy w naszych modlitwach. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność staropolskim „Bóg zapłać”.