Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

 

1.    Kończymy nasze Misje Święte. Niech będą dla nas, ludzi wierzących, okazją do przemiany i nawrócenia. Jakże niewiele nieraz potrzeba, aby powagę tego świętego czasu pokuty i modlitwy zakłócić. Miejmy więc wyczulone sumienia na głos Boga. Szkoda, że nie wszyscy usłyszeli ten Boży głos. Przy tej okazji dziękujemy naszemu Misjonarzowi za posługę Słowa, przez które chciał nas przybliżyć do Boga.

2.    W przyszłym tygodniu w sobotę o 15.00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania, a w niedzielę po Mszy św. o 8.30 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

3.    W przyszłą sobotę o godz. 10.00 spotkanie z ministrantami.

4.    Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy wspierają nasz klasztor i Sanktuarium poprzez swoje ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy za okazywane serce i pamiętamy w naszych modlitwach. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność staropolskim „Bóg zapłać”.