Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

 

 

1.    Przeżywana dziś w Kościele niedziela Chrztu Pańskiego kieruje naszą uwagę na Chrystusa rozpoczynającego publiczną działalność i dzieło zbawienia, w które zostaliśmy włączeni przez sakrament chrztu. Niech więc to święto będzie okazją do wspomnienia naszego chrztu świętego i wynikających z niego konsekwencji!

2.     Od soboty w naszym kościele śpiewamy hymny ku czci Św. Pawła I Pustelnika, tzw. „Pawełki”. Treścią hymnów jest życie Św. Pawła z Teb. W ten sposób przygotowujemy się na nasz Odpust Pauliński –  w przyszłą niedzielę o godz. 11.00. Podczas tej Mszy św. będą śpiewane hymny o życiu Św. Pawła, a po Mszy specjalne błogosławieństwo dla dzieci. Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi na to błogosławieństwo.

3.    Zakończyliśmy tzw. Kolędę, czyli wizytę w Waszych domach. Dziękujemy za życzliwe przyjecie, dobre i ciepłe słowa. Kto z jakiejkolwiek przyczyny nie miał tej wizyty, a pragnie jej, prosimy o indywidualne zgłoszenia.

4.    W sobotę 14 stycznia o godz. 10.00 spotkanie ministrantów.

5.    Także w sobotę o 15.30 spotkanie kandydatów do Bierzmowania

6.    Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy wspierają nasz klasztor i Sanktuarium poprzez swoje ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy za okazywane serce i pamiętamy w naszych modlitwach. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność staropolskim „Bóg zapłać”, szczególnie za ofiary złożone podczas kolędy.