Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

 1.    Niedziela dzisiejsza – Niedziela Laetare – pomaga bez rozpaczy, z rozwagą spojrzeć na kolejny etap wielkopostnego skupienia. Tym bardziej, że z pewnością towarzyszą nam postanowienia z naszych Misji Świętych.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim , którzy się w te Misje Parafialne włączyli jakimkolwiek sposobem, a także za wszelkie dary i ofiary w tym czasie złożone.

2.    Jutro, 19 marca, przypada uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Jezusa. Na Mszę Świętą w tę uroczystość zapraszamy szczególnie mężczyzn, bowiem święty Józef jest ich wspaniałym patronem i opiekunem. Nie jest to święto nakazane

3.    Kto nie skorzystał z Sakramentu pojednania i pokuty podczas Misji może to uczynić codziennie przed Mszą Św.

4.    W przyszłą sobotę spotkanie ministrantów o godz. 10.00.

5.    Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy wspierają nasz klasztor i Sanktuarium poprzez swoje ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy za okazywane serce i pamiętamy w naszych modlitwach. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność staropolskim „Bóg zapłać”.