Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

 

1.     W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej Tajemnicy Wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad Dobrą Nowiną zwiastującą pokój i miłość!

2.     Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z naszych serc!

3.     Jutro tradycyjny drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Święto Św. Szczepana. Msze św. jak w niedzielę. Natomiast w następną niedziele przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.

4.     W sobotę po Mszy św. o godz. 17.00 nabożeństwo dziękczynne za mijający rok.

5.     Od wtorku w naszej Parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Będzie to okazja do rozmowy o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej, a szczególnie możliwość wytypowania kandydatów do Rad Parafialnych naszej Parafii.

Program naszej wizyty kolędowej:

Kolędę zaczynamy zawsze o 9.00. Prosimy o przyjazd kierowców z danych miejscowości, by mogli wskazać początek kolędy.

Wtorek:Skotniki i Huby Skotnickie z Biechówkiem: 1) od r. Korczów, 2) od r. Zawiślaków 3) od r. Drzewieckich 4) Huby

Środa:Biechowo i Huby: 1) od r. Brzezińskich, 2) od r. Menesów, 3) od r. Staszak, 4) Huby

Czwartek:Gorzyce i Huby: 1) domy przy kaplicy od lasu, 2) domy od strony Miłosławia, 3) blok od Kołaczkowa, 4) Huby Gorzyckie

Piątek:Osowo:1)od r. Golców, 2) od r. Polusów, 3) od r. Lechów na Syberce

Sobota:Książno: 1) od r. Stefaniaków, 2) od r. Michalskich, 3) od r. Kaźmierczaków

6.     Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy wspierają nasz klasztor i Sanktuarium poprzez swoje ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy za okazywane serce i pamiętamy w naszych modlitwach. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność staropolskim „Bóg zapłać”.