Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 12 kwietnia, w sanktuarium Matki Bożej w Biechowie kolejny wieczór chwały. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.00 Mszą św. o uzdrowienie. W programie uwielbienie i modlitwa wstawiennicza.