Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

Trzeźwościowy Dzień Skupienia dla osob uzależnionych, współuzależnionych, zainteresowanych tematyką uzależnienia. Rozpoczęcie o godz. 8.00, o godz. 18.00.

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, Biechowo, zaprasza Wspólnota Emaus.