Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

Od czwartku rozpoczynamy w naszym Sanktuarium 10-tygodniowe rekolekcje odnowy wiary. Będą się odbywały przez 10 kolejnych czwartków po Mszy św. Będzie to czas wspólnej modlitwy, uwielbienia Pana Boga i duchowego poznawania. Zapraszamy.