Pielgrzymka

Paulini

Zdjęcia

 

1.    W wezwaniu, jakie kieruje do nas Chrystus, trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy: nawrócenie i wiarę w to, co jest zawarte w Ewangelii. Chrystusowi chodzi o to, byśmy nawracając się, zaczęli żyć zgodnie z wymaganiami Ewangelii, a zerwali z chrześcijaństwem sprowadzającym się tylko do obecności na Mszy świętej, często „od wielkiego dzwonu”.

2.     Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tak bardzo upragniona przez Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata, dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia.

3.    Dziś Dzień Dziadka. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o dziadkach.

4.    W środę, 25 stycznia obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła, upamiętniające wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukazał się prześladowcy chrześcijan, Szawłowi, który odtąd stał się największym apostołem pogan, Pawłem.

5.   Podczas Mszy Św. o godz. 16.00 będzie śpiewał chór „Lutnia” z Wrześni.

6.    W przyszłym tygodniu wybory do Rad Parafialnych. Każdy dorosły parafianin może na kartce, którą przyniesie, wypisać nazwiska dwóch z kandydatów ze swojego miejsca zamieszkania, która następnie złoży do przygotowanej urny. Trzej, którzy uzyskają najwięcej głosów wejdą do Rady.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

·       we wtorek, 24 stycznia – święty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej;

·       w czwartek, 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, uczniowie i współpracownicy świętego Pawła, który skierował do nich listy zawierające ważne polecenia zarówno dla pasterzy, jak i wiernych;

·       w piątek, 27 stycznia – błogosławiony Jerzy Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianów, biskup wileński. Jego beatyfikacja odbyła się w Watykanie podczas obchodów 600-lecia chrztu Litwy. Prośmy go, by przyczynił się do budowania jak najlepszych relacji między Polską i Litwą;

·       w sobotę, 28 stycznia – święty Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła i jeden z najwybitniejszych filozofów w dziejach kultury europejskie. Jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.

7.    Wyrazy wdzięczności kierujemy wobec tych wszystkich, którzy wspierają nasz klasztor i Sanktuarium poprzez swoje ofiary duchowe i materialne. Dziękujemy za okazywane serce i pamiętamy w naszych modlitwach. Dzisiaj wyrażamy swoją wdzięczność staropolskim „Bóg zapłać”.